Reklama, public relations, promo, mediální partnerství pro kulturní projekty – hudební, divadelní, filmové či taneční festivaly, koncerty, premiéry, knihy, filmy apod.

Public relations

Media relations:

 • výběr klíčových témat
 • příprava PR plánu
 • příprava tiskových zpráv, resp. základních PR sdělení
 • distribuce tiskových zprávy médiím dle uzávěrek: TV, radia, deníky, týdeníky, měsíčníky, internetové servery
 • distribuce obrazových materiálů / videí TV pořadům
 • follow-up ohlasů
 • úzká spolupráce s hudebními časopisy a rozhlasovými pořady
 • administrace novinářských akreditací
 • kontaktování klíčových novinářů osobně / telefonicky
 • každodenní kontakt s novináři
 • vytvoření všech obecných PR textů k festivalu

Tiskové konference:

 • naplánování
 • distribuce pozvánek
 • telefonické pozvání klíčových novinářů
 • příprava materiálů / press kitů
 • uvádění konference a starost o novináře
 • spolupráce na produkčním zajištění

Získání materiálů od umělců a exkluzivní rozhovory s vybranými médii:

 • komunikace a koordinace přímo s umělci, resp. jejich managery, ohledně všech potřebných materiálů – fotografií, textů, videospotů apod., svolení k jejich použití, svolení k natáčení, fotografování apod.
 • rozhovory předem po e-mailu či telefonicky s vybranými médii
 • koordinace rozhovorů přímo s umělci na místě akce
 • dohlížení, získání svolení
 • rozhovory s pořadateli
 • dohlížení na dodržování podmínek fotografování a natáčení

Ostatní:

 • funkce mluvčího akce
 • příprava press centra a přítomnost před a během akce, péče o zástupce médií
 • příprava a výkon krizové komunikace v případě problémů – kontaktování novinářů, příprava základních sdělení
 • zpracování základního monitoringu, resp. zprostředkování kompletního monitoringu Newton IT

Marketing akce

 • vytipování cílových skupin
 • vytipování skupin, které by festival mohly zajímat – školy, hudebníci apod.
 • spolupráce s organizacemi a skupinami, které patří do zájmové sféry akce
 • konzultace ohledně cenové struktury apod.

Marketing sponzoři

 • vypracování sponzorských nabídek dle požadavků vedení akce
 • dojednání smluv se sponzory
 • péče o plnění sponzorů a dohlížení na dodržování sponzorských plnění vzhledem k dohodnuté sponzorské struktuře – jak předem, tak i na místě festivalu
 • spolupráce na produkci veškerého plnění sponzorů: bannery, spoty, reklamní stany, vstupenky
 • dohlížení a hájení zájmů generálního a hlavních partnerů
 • vypracování kompletního monitoringu a poskytnutí partnerům festivalu

Promo aktivity

 • vymýšlení a dohlížení na promoaktivity, kreativní stránka
 • soutěže o vstupenky / CD – radia, TV, hudební časopisy, internetové servery atd.
 • komunikace s vydavatelskými labely, kulturními instituty, které festival podpoří apod.
 • veškeré mailing pozvánky na vybrané adresy a příznivce

Reklamní kampaň

Vytvoření a produkce celé reklamní kampaně:

 • příprava mediaplánu a jeho odsouhlasení včetně rozpočtu a termínů
 • zpracování nabídky pro mediální partnery
 • oslovení a získání mediálních partnerů
 • produkce tištěných materiálů – spolupráce s grafikem, výběr sdělení, návrh textů, výběr tiskáren apod.
 • koordinace a produkce veškeré inzerce ve spolupráci s danými médii
 • koordinace a produkce spotových kampaní, včetně návrhů textů – radio i TV
 • zprostředkování výlepu plakátů, distribuce letáků
 • péče o plnění mediálním partnerům

Webové stránky

 • konzultace k výběru systému, podoby, providera
 • kompletní obsahový up-date stránek